បើចង់ផ្តួល ដួលភ្លាម

veasana

បើខឹមវាសនាមិនមែនជាអាយ៉ង ហើយសុីភីភីចង់ផ្តួលបក្សកណ្ដឹងវិញ គេគ្រាន់តែចោទពីបទជេរប្រមាថ និងមើលងាយសាសនា គឺល្មមគ្រប់គ្រាន់ដែលធ្វើឱ្យខឹមវាសនាបិទគណបក្ស ឬជាប់គុកបាន! !

ដោយ Sopheap Chan

Facebook Comments

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Leave a Reply

Your email address will not be published.