មនុស្សចាស់ជា ព្យុះគំនិត និង ជង្រុកព័ត៌មាន

មនុស្សចាស់ជា ព្យុះគំនិត និង ជង្រុកព័ត៌មាន

មរតកទាំងពីរនាក់ធ្លាប់ជាតំណាងរាស្រ្តសម័យសាធារណរដ្ឋ ១៩៧០ដល់១៩៧៥ ជាប្រធាន គជប បច្ចុប្បន្ន និងម្នាក់ទៀតជាអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីក្រោយ១៩៩៣ នោះបានឆ្លងកាត់របបនិងការងារ៥ជំនាន់ ។ ព័ត៌មាន បទពិសោធន៏ជីវិត និងប្រវត្តិសាស្រ្តមិនបានកត់ត្រាទុកបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះទេ ។

ដូចនេះ គួរប្អូនៗមេត្តាចំណាយពេលវេលាឯកជនឲ្យបានច្រើនដើម្បីផ្តល់ការគោរព និង ដកស្រង់យកឯកសាររស់ទាំងនេះ ។ ប្រសិនបើមិនដូចនេះទេ ឯកសាររស់អាចបាត់បង់ដោយប្រការណាមួយ ។

មានជីវិត ត្រូវតែមានសង្ឃឹម ពិគ្រោះយោបល់ ផ្តល់ជម្រើសច្រើន

old_source

Facebook Comments

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Leave a Reply

Your email address will not be published.