បក្សប្រជាជនខ្លាចប្រជាបិ្រយភាពលោក កឹម សុខា

បជាបក្ខោ, យោ រដ្ឋាភិបាលោតិ សញ្ញាតោ,   កឹម សុខា នាម បជាបិយតោ ភាយិត្វា អកិត្តិមស្ស  កាតុំ សព្វេន សព្វំ វាយមតិ. បក្សប្រជាជនដែលគេស្គាល់ថាបក្សដឹកនាំរដ្ឋាភិបាល ព្រួយបារម្ភប្រជាប្រិយភាពរបស់​លោក កឹម សុខា ហើយព្យាយាមគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបង្ខូចឈ្មោះរបស់គាត់ បុព្វេ ហិ  បជាបក្ខេន បាតុកម្មំ រដ្ឋសភាយ

Read more

យោធាវៀតណាមមកគោរពសពប្តីម៉ែន សំអន

អណ្ណាមិកា​ ហិ យោធា,  យេ បជាបក្ខសហាយកា​ ហោន្តិ,  ម៉ែន សំអន នាម បាទបរិចារិកាយ សាមិកស្ស មតសរីរស្ស វន្ទនកិច្ចំ កាតុមាគមឹសុ ។ យោធាវៀតណាមដែលជាមិត្ររបស់បក្សប្រជាជន បានមកគំនាប់សពប្តីរបស់ជំទាវម៉ែន សំអន ។   តស្មឹ ខណេយេវ ហ៊ុន សែន នាម

Read more

យុគ 5G នឹងមកដល់

សព្វថ្ងៃ បណ្តាញទូរសព្ទច្រើនតែប្រើ 3G  និង 4G ប៉ុន្តែនៅប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខ រាប់តាំងពីឆ្នាំ​នេះ​ទៅ យុគ 5G នឹងលូនខ្លួនចូលមកសន្សឹម ៗ បម្រើល្បៀនតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់​សម័យ​ថ្មីយ៉ាងអស្ចារ្យ បទបង្ហាញល្បឿន 5G របស់ក្រុមហ៊ុន  Qualcomm ក្នុងប្រទេសឯស្បាញ នៅឯ Mobile World Congress 2016  បង្ហាញថា 5G មានល្បឿនលឿនជាង

Read more

កច្ចាយនសូត្រទី ៨ អំ ឥតិ និគ្គហីតំ.

៨ : ១០ អំ ឥតិ និគ្គហីតំ. *អំ ឥតិ ពិន្ទុ និគ្គហីតំ ហោតិ * ១) ប្រែរៀងសេចក្តី ដំលើ  គឺ អំ ឈ្មោះថា និគ្គហិត ។ ២) ប្រែថាលោតប្រយោគ ពិន្ទុ រីដំលើ អំ

Read more

កច្ចាយនសូត្រទី ៧

   ៧ : ៩ វគ្គា បញ្ចបញ្ចសោ មន្តា. ១) ប្រែរៀងសេចក្តី ព្យញ្ជនៈតាមពួកនីមួយ ៗ ៥ តួ មាន ម​ ជាទីបំផុត ឈ្មោះថា​ វគ្គ ។ ២) ប្រែលោតប្រយោគ ព្យញ្ជនា រីព្យញ្ជនៈទ.  មន្តា ដែលមាន

Read more

ដើម្បីការពារទុច្ចរិត ពេលប្រឡង ត្រូវស្រាតចេញ

ភារតរដ្ឋស្ស ហិ រដ្ឋពិហារេ ឯកូនសដ្ឋយុត្តរសតាធិកសហស្សមត្តា យោធាបេក្ខា និវាសិតអន្តោវសនេហិ អជ្ឈោកាសេ ញាណភូមឹ វីមំសន្តិ ។ នៅរដ្ឋពិហារនៃប្រទេសឥណ្ឌា បេក្ខជនជាទាហានប្រមាណជា ១១៥៩ នាក់ប្រឡងកម្រិតប្រាជ្ញានៅកណ្តាលវាលដោយទាំងស្លៀកខោខ្លី ។ វីមំសនកាលេ កិរេតំ ទុច្ចរិតំ និវារេតុំ កតំ ហោតិ. បានឮថា​ ការធ្វើបែបនោះនៅពេលប្រឡង គឺ ធ្វើឡើងដើម្បីការពារទុច្ចរិត

Read more

បឋមភូមិកំ សិក្ខាគារំ សាលាបឋមសិក្សា

ព្យគ្ឃបញ្ជរោតិ កតនាមំ ហិ បឋមភូមិកំ សិក្ខាគារំ  អូរសម្រិលនិគមេ ច សំឡូតជនបទេ ច បាត់ដំបងបទេសេ ច តិដ្ឋតិ. សាលាបឋមសិក្សាទ្រុងខ្លាតាំងនៅក្នុងឃុំអូរសម្រិល ស្រុកសំឡូត ខេត្តបាត់ដំបង ។

Read more

គណ្ឌិបក្ខប្បមុខោ ប្រមុខបក្សជួង

គណ្ឌិបក្ខប្បមុខោ ហិ បរិព្វាជកោ អរេ ថវិកាធរោ ​ចោរោតិ វាទេន សង្ឃំ បរិភាសតិ វា អក្កោសតិ វា. បរិព្វាជកជាប្រមុខបក្សជួងជេរប្រទេចភិក្ខុសង្ឃដោយវាទៈថា អាចោរថង់យាម ។ យំ បក្ខប្បមុខេន វុត្តំ, តំ បរិវារស្ស សច្ចំ ហោតិ.  ពាក្យដែលប្រមុខបក្សនិយាយ​  ចាត់ជា​ពាក្យ​ពិត​សម្រាប់អ្នកគាំទ្រ ។

Read more

កច្ចាយនសូត្រទី ៦

  ៦ :  ៨ សេសា ព្យញ្ជនា. *អដ្ឋហិ សរេហិ សេសា វណ្ណា ព្យញ្ជនា ហោន្តិ* ✸ ប្រែដោយអត្ថ អក្សរដែលសល់អំពីស្រៈ  ៨ តួ ឈ្មោះថា ព្យញ្ជនៈ ។ ✸ ប្រែលោតប្រយោគ សេសា វណ្ណា អក្សរទ.

Read more

អូបាម៉ាភាសិតា

ឯកាធិបោ ហិ មនុស្សប្បដិឃាតប្បច្ចយោ ហោតិ ។ សោ ចិរំ កត្វា សត្តឹ បរិរក្ខិតុំ ន សក្កោតិ, មនុស្សកាយំ ពន្ធាបេតុំ សក្កោតិ, នេវ បន មនុស្សចិន្តនំ ពន្ធាបេតុំ, បវត្តិឃោសកគណំ អភិបាលេតុំ ចេវ  អត្តនោ ​ច រដ្ឋវាសី

Read more

កច្ចាយនសូត្រទី ៥

៥ : ៥ អញ្ញេ ទីឃា *តត្ថ សរេសុ រស្សេហិ អញ្ញេ សរា ទីឃា ហោន្តិ* ✺ប្រែដោយអត្ថ បណ្តាស្រៈទាំងនោះ ស្រៈផ្សេងអំពីរស្សៈ ឈ្មោះថា ទីឃៈ ។ ស្រៈទីឃៈ ៥ តួ គឺ អា ឦ ឩ

Read more

ដាក់គុក ១០ ឆ្នាំ សំពង ២០០០ ដំបង ពីបទមិនជឿថាមានព្រះ

កាលពីថ្ងៃទី ២៧ កុម្ភៈ  តុលាការក្នុងប្រទេសសាឧឌីអារិបៀបានចេញសាលក្រមកាត់ទោស​យុវជន​ម្នាក់ឲ្យជាប់គុក ១០ ឆ្នាំ និង សំពង  ២០០០ ដំបង ពីបទមិនជឿថា មានព្រះអាទិទេព​ពិត​មែន​នោះ​ទេ​នៅលើ Tweeter របស់ខ្លួន ។ ប៉ូលិសសាសនាបានតាមដាននិងពិនិត្យមើលសំណេររបស់យុវជននោះជាង ៦០០ ដង នៅលើ Tweeter មានខ្លឹមសារបដិសេធវត្តមានរបស់ព្រះអាឡោះ  មើលងាយគម្ពីរកូរាន និង ចោទប្រកាន់រាល់​សាស្តា​ថាកុហកបោកប្រាស់ និងថា

Read more