នាគព័ន្ធអស់ពិស

«នាគព័ន្ធអស់ពិស» ១- នាគព័ន្ធអស់ពិសក្លាយខ្លួនជាថ្ម          អប្សរាកិន្នរឈរស្រក់ទឹកភ្នែក បាយ័នក្តោបមុខសោកាសង្វេគ                តាព្រហ្មយំស្រែកស្ទើរបែកលោកិយ ។ ២- ប្រាង្គព្រះវិហាររងាម្នាក់ឯង                  ស្រែកថ្ងូរក្តែងៗខ្លាចប្តូរឈ្មោះថ្មី ដូចកម្ពុជាក្រោមសុរិន្ទសព្វថ្ងៃ                    ក្រុងខ្មែរដ៏ល្បីសៀមយួនយកអស់ ។ ៣- ខាងលិចក៏បាត់ ខាងកើតក៏បង់            កណ្តាលលិចលង់ស្ទើរលោះព្រលឹង ក្នុងភ្លើងសង្គ្រាម ចោលសាច់យកឆ្អឹង        ដំរីក្បាលរឹងជល់ភ្នាល់ជីវិត ។ ៤-

Read more